ערר גל גבולות מפרידות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 082/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר גל גבולות מפרידות
מספר: 082/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על גבולות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19576חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201002611/05/2010