ערר היטבל השבחה בגין תוכניות ג'1313,ג'/8471

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 893/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטבל השבחה בגין תוכניות ג'1313,ג'/8471
מספר: 893/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'/1313,ג'/8471

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16875חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201013018/12/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201007430/01/2011