ערר היטל הדבחה בגין תכנית ג/2213

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 865/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל הדבחה בגין תכנית ג/2213
מספר: 865/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה בגין תכנית ג/2213

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18530חלק64
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201012215/11/2011