ערר היטל השבחה בגין שמאי מכריע בין תכניות ג'/1313, ג'/8471

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 854/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל השבחה בגין שמאי מכריע בין תכניות ג'/1313, ג'/8471
מספר: 854/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר היטל השבחה בגין שמאי מכריע בתכניות ג'/1313, ג'/8471

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16680חלק110
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/06/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201016203/06/2012