ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/4014 , ג/12970 , ג/6761

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 8105/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/4014 , ג/12970 , ג/6761
מספר: 8105/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על היטל השבחה בגין תוכניות ג/4014 , ג/12907 , ג/6761

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19385חלק68
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201011015/08/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201008027/02/2011