ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/4668, ג/12265, ג/2261

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 861/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/4668, ג/12265, ג/2261
מספר: 861/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה בגין תוכניות ג/4668,ג/12265,ג/2261

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןפוריה עלית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15325חלק59
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201012215/11/2011