ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/6540 , ג/12532 , ג/6954

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 814/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/6540 , ג/12532 , ג/6954
מספר: 814/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/6540 , ג/12532 , ג/6954

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12198חלק31
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201015530/04/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009529/05/2011