ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/668,ג/9169,ג/12906

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 845/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/668,ג/9169,ג/12906
מספר: 845/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה בגין תוכניות ג/668,ג/9169,ג/12906

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19280חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009920/06/2011