ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/851 , ג/במ/103 , ג/10715

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 824/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/851 , ג/במ/103 , ג/10715
מספר: 824/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/851 , ג/במ/103 , ג/10715

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18168חלק197
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201012215/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201010624/07/2011