ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג'/12195 ו- ג'/4660

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 885/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג'/12195 ו- ג'/4660
מספר: 885/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג'/12195 ו-ג'/4660

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןיפתח
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13501חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/02/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201007713/02/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201006726/12/2010