ערר היטל השבחה בגין תוכניות 6/ג/1233, 6/ג/5249

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 858/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל השבחה בגין תוכניות 6/ג/1233, 6/ג/5249
מספר: 858/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה בגין תןכניות 6/ג/1233, 6/ג/5249

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17523חלק56
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201012215/11/2011