ערר היטל השבחה בגין תוכנית ג/6540

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 870/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל השבחה בגין תוכנית ג/6540
מספר: 870/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר היטל השבחה על שומה של שושי שרביט בגיו תוכנית ג'/6540

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15333חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201012527/11/2011