ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'/9607,ג'/6430,ג'/1313

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 837/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'/9607,ג'/6430,ג'/1313
מספר: 837/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'/9607,ג'/6430,ג'/1313

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873חלק25
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201016908/07/2012