ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/10534

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 841/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/10534
מספר: 841/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/10534

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19278חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/07/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201016908/07/2012