ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/7789 ו- ג/9607

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 835/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/7789 ו- ג/9607
מספר: 835/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בגין תכנית ג/7789 ו- ג/9607

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16877חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201004021/07/2010