ערר היטל והשבחה בגין תכניות ג/303, ג/4392, ג/6659, ג/מק/6659/005

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 8109/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר היטל והשבחה בגין תכניות ג/303, ג/4392, ג/6659, ג/מק/6659/005
מספר: 8109/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר היטל והשבחה בגין תכניות ג/303, ג/4392, ג/6659, גמק/005/6659

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201013622/01/2012