ערר ע ל החלטת ו. מחוזית צפון לאשר את ת. ג/10305 תכנית ניקוז בית נטופה מזרח

ערר על החלטת ועדת מחוזית 06/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר ע ל החלטת ו. מחוזית צפון לאשר את ת. ג/10305 תכנית ניקוז בית נטופה מזרח
מספר: 06/ 5
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןמצפה נטופה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10305תכנית נקוז בקעת בית נטופה מזרחית.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200418923/01/2006