ערר על אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת והצבת אנטנות ע"ג מתקן קיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אפ/ 10/ 6046

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת והצבת אנטנות ע"ג מתקן קיים
מספר: אפ/ 10/ 6046
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת והצבת אנטנות ע"ג מתקן קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקיםגולומב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק18
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום201000923/06/2010