ערר על אי מתן החלטה בתוכנית "ח".

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 52219

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: ערר על אי מתן החלטה בתוכנית "ח".
מספר: תא/ 04/ 52219
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על אי מתן החלטה בתוכנית "ח".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6212חלק1279
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200409816/12/2004