ערר על אי מתן החלטה של הועדה המקומית חוף כרמל למתן הייתר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 06/ 138/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על אי מתן החלטה של הועדה המקומית חוף כרמל למתן הייתר
מספר: 06/ 138/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלקיסריהקיסריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10621חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200605030/10/2006