ערר על אי מתן החלטה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים את/ 03/ 6039

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על אי מתן החלטה
מספר: את/ 03/ 6039
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על אי מתן החלטה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתהסתת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום200302814/08/2003