ערר על אי מתן טופס איכלוס (4)

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים זב/ 02/ 025/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על אי מתן טופס איכלוס (4)
מספר: זב/ 02/ 025/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על אי מתן טופס איכלוס (4) בנופית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10465חלק2
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה31924/02/2002