ערר על אי רצון לדון בבקשה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 048/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על אי רצון לדון בבקשה
מספר: 048/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על אי רצון לדון בבקשה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיאל בטוףרומאנה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17476חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201008522/03/2011