ערר על בקשה להיתר - הכשרת דרך חקלאית ממעבר למתחם נאות גולף קסריה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 06/ 237/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על בקשה להיתר - הכשרת דרך חקלאית ממעבר למתחם נאות גולף קסריה
מספר: 06/ 237/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלקיסריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8756חלק39-40
10638חלק13
10645חלק2
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200606025/12/2006