ערר על בקשה לתוספת בניה - החלפת גג אסבסט בגג בטון תיקני+שפוץ המבנה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5184

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על בקשה לתוספת בניה - החלפת גג אסבסט בגג בטון תיקני+שפוץ המבנה
מספר: תא/ 06/ 5184
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על בקשה לתוספת בניה - החלפת גג אסבסט בגג בטון תיקני+שפוץ המבנה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורבי נחמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7047חלק71
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200605727/07/2006