ערר על בקשה לתוספת שטח למגורים אט"ד שדות ים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 09/ 363/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על בקשה לתוספת שטח למגורים אט"ד שדות ים
מספר: 09/ 363/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלשדות ים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200912101/07/2010