ערר על דחיית התנגדות לאישור מצב סופי לתוספת מעלית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 042/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחיית התנגדות לאישור מצב סופי לתוספת מעלית
מספר: 02/ 042/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית התנגדות למצב סופי לאישור מעלית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפהיותם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10773חלק12
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה32811/04/2002