ערר על דחיית התנגדות לאישור שינוי ייעוד במבנה קיים למלאכה ומסחר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 05/ 088/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחיית התנגדות לאישור שינוי ייעוד במבנה קיים למלאכה ומסחר
מספר: 05/ 088/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעפרעופר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11796חלק93
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200502108/05/2005