ערר על דחיית התנגדות למתן פיצויים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים הד/ 06/ 414 - 415/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: ערר על דחיית התנגדות למתן פיצויים
מספר: הד/ 06/ 414 - 415/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6455חלק276
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200708202/01/2008