ערר על דחיית על החלטת ו. מחוזית לדחות ת. ג/ 12790

ערר על החלטת ועדת מחוזית 03/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על דחיית על החלטת ו. מחוזית לדחות ת. ג/ 12790
מספר: 03/ 12
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלטת ו. מחוזית לדחות את תכנית ג/ 12790 נופי גליל להקמת יחידת דיור אחת על שטח של 16 ד' בשטח של 1143 מ"ר בנוי בשלוש קומות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבחרשים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19223חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12790נופי הגלילערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/11/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200301510/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200410110/09/2003