ערר על דחית בקשה הקמת מבנה מגורים חדש בן יח"ד קוטג'ים בני 4 חדרים ממ"ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 137/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית בקשה הקמת מבנה מגורים חדש בן יח"ד קוטג'ים בני 4 חדרים ממ"ד
מספר: 02/ 137/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית בקשה הקמת מבנה מגורים חדש בן יח"ד קוטג'ים בני 4 חדרים ממ"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבהמיסדים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11303חלק88
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה35215/04/2003