ערר על דחית בקשה לביטול היתר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 133

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית בקשה לביטול היתר
מספר: 02/ 133
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית בקשה לשיפוץ מבנה קיים , החלפת גג רעפים מערכת מיזוג אויר על מנת להכשירו לפעילות האוניברסיטה הפתוחה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11302חלק100
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה34718/07/2002