ערר על דחית בקשה להיתר לחניה מקורה ליחידה מערבית בבניין דו משפחתי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 081/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית בקשה להיתר לחניה מקורה ליחידה מערבית בבניין דו משפחתי
מספר: 02/ 081/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית בקשה להיתר לחניה מקורה ליחידה מערבית בבניין דו משפחתי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11309חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה33519/05/2002