ערר על דחית בקשה ללגליזציה לשימוש חורג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 019/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית בקשה ללגליזציה לשימוש חורג
מספר: 02/ 019/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית בקשה ללגליזציה לשימוש חורג למבנ העזר (מכבסה +גראג'+ שרותים לחנות וכן לגליזציה לתוספת בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפהחורב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10786חלק6
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה32207/03/2002