ערר על דחית בקשה לניצול קומת המסד מתחת לחניה מקורה למחסן כולל פרוק שרותים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 194/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית בקשה לניצול קומת המסד מתחת לחניה מקורה למחסן כולל פרוק שרותים
מספר: 02/ 194/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית בקשה לניצול קומת המסד מתחת לחניה מקורה למחסן כולל פרוק שרותים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבגבעת עדן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11374חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה36217/10/2002