ערר על דחית בקשה לתוספת למגורים ולשטחי שרות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 021/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית בקשה לתוספת למגורים ולשטחי שרות
מספר: 02/ 021/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית בקשה לתוספת למגורים ולשטחי שרות ב-2 הקומות הקיימות ותוספת קומ למבנה קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבקדש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11320חלק57
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה32207/03/2002