ערר על דחית בקשה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 131

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית בקשה
מספר: 02/ 131
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית בקשה ללגליזציה לתוספת שטח בניה עבור דירת קוטג' בבנייין מגורים קיים, וכן תוספת מבנה מדרגות יציאה למרפסת גן והקמת מחסן בית בקומת עמודים תוך הריסת מחסן קיים. הבקשה כרוכה בהקלות בעודף שטח מעל המותר ע"י חלק מ- 6% הקלה ובהתנגדות שכנים שותפים לנכס

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבהנדיב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11303חלק82
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה34511/07/2002