ערר על דחית בקשה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 135

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית בקשה
מספר: 02/ 135
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית בקשה לשיפוץ מבנה ומחסנים קיימים, החלפת מיזוג אויר על מנת להכשירו לפעילות האוניבקסיטה הפתוחה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11302חלק121
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה34718/07/2002