ערר על דחית הבקשה ע"י ועדה מחוזית כוועדת רישוי להקמת בית מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 176/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית הבקשה ע"י ועדה מחוזית כוועדת רישוי להקמת בית מגורים
מספר: 02/ 176/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית הבקשה ע"י ועדה מחוזית כוועדת רישוי להקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי ממ"ד ובריכת שחיה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלקיסריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10633חלק732
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר03/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה35903/10/2002