ערר על דחית התנגדות לבקשה לארבע יח"ד מחסנים ופרגולות ו 8 מקומות חניה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 158/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית התנגדות לבקשה לארבע יח"ד מחסנים ופרגולות ו 8 מקומות חניה
מספר: 02/ 158/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית התנגדות לבקשה לארבע יח"ד מחסנים ופרגולות ו 8 מקומות חניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבדורות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11316חלק79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/09/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה35422/08/2002