ערר על דחית התנגדות להקמת מבנה מגורים בן קומה אחת ומרתף

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 007

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית התנגדות להקמת מבנה מגורים בן קומה אחת ומרתף
מספר: 02/ 007
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית התנגדות להקמת מבנה מגורים בן קומה אחת ומרתף

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבאלון יגאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11322חלק13
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה31610/02/2002