ערר על דחית התנגדות למחסן לתוספת למגורים ולהקמת חניה מקורה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 088

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית התנגדות למחסן לתוספת למגורים ולהקמת חניה מקורה
מספר: 02/ 088
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית התנגדות למתן רישוי להקמת חניה מקורה, לתוספת למגורים, מתן רישוי להקמת מחסן ליחידת דיור צפונית ושמוש חורג להפעלת גן ידים במבנה חניה מקורה ומחסן שנמצאים בגבול הצדדי של החלקה ומתן רישוי למשטחים מרוצפים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבהסוכה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11290חלק50
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה33730/05/2002