ערר על דחית התנגדות לתוספת שטח

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 02/ 195/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על דחית התנגדות לתוספת שטח
מספר: 02/ 195/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית התנגדות לתוספת שטח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלקיסריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10620חלק245
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה35903/10/2002