ערר על דחית התנגדות לתכנית ענ/ מק/ 563

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 02/ 152/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על דחית התנגדות לתכנית ענ/ מק/ 563
מספר: 02/ 152/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דחית התנגדות לתכנית ענ/ מק/ 563

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"המועאוויה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20332חלק2, 42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/12/2002