ערר על דרישת תשלום היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג ממני משק לגן ארועים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שק/ 10/ 86040

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על דרישת תשלום היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג ממני משק לגן ארועים
מספר: שק/ 10/ 86040
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על דרישת תשלום היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג ממני משק לגן ארועים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית גברין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34202חלק2-3
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום201000923/06/2010