ערר על החלט ו. מחוזית י-ם לאשר את תכנית 4818 שכונת עין כרם

ערר על החלטת ועדת מחוזית 03/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלט ו. מחוזית י-ם לאשר את תכנית 4818 שכונת עין כרם
מספר: 03/ 11
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר את התכנית4818 שינוי מס' 1/94 לתכנית המתאר
2610.
הוועדה המחוזית דחתה את מרבית טענות ההתנגדות של העוררת: לקבל בחלקה אתההתנגדות לגבי פגיעה צפויה בנביעת המעין, ימונה הדרולוג מפקח כל אותה
תקופת הבניה.
מגיש התכנית יגיש תשריט חתום ע"י מודד נוסף מעבר לזה שחתם על התשריט המופקד.
לגבי גובה הבינו ומסת הבינוי לבטל את הקומה העליונה המוצעת.
מדובר במלון קטן שהגישה איליו אינה ברכב ,בנוסף אושרה תכנית 5168 הכוללת הסדרי תנועה וחנייה באיזור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4818מלון עין כרםערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200405808/09/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200404210/09/2003