ערר על החלטה בעניין תכנית בסמכות מקומית

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה רח/ 03/ 237/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על החלטה בעניין תכנית בסמכות מקומית
מספר: רח/ 03/ 237/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהרב דוד ישראל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3658חלק383
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ מק/ 1000/ א/ 23העברת אחוזי בניה בין קומותערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200406319/07/2004