ערר על החלטה הועדה המחוזית ירושלים לתכנית 12827 - בקעה רח' גד

ערר על החלטת ועדת מחוזית 09/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה הועדה המחוזית ירושלים לתכנית 12827 - בקעה רח' גד
מספר: 09/ 46
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושלים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200905815/11/2009