ערר על החלטה ו מחוזית צפון בתכנית ג/ 10598 - עראבה- הרחבה לתכנית מתאר

ערר על החלטת ועדת מחוזית 10/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה ו מחוזית צפון בתכנית ג/ 10598 - עראבה- הרחבה לתכנית מתאר
מספר: 10/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10598הרחבה לתכנית מתאר עראבהערר על
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201003430/05/2010