ערר על החלטה וועדה מחוזית מרכז בתכנית שה/ 69/ 9/ 5308 - רחוב עדולם בשהם

ערר על החלטת ועדת מחוזית 11/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטה וועדה מחוזית מרכז בתכנית שה/ 69/ 9/ 5308 - רחוב עדולם בשהם
מספר: 11/ 56
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםעדולם
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשה/ 69/ 9/ 5308מבנן מגורים צמודי קרקע ברח' עדולםערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים201201315/03/2012